Zagers verwerken tot visvoerpelletsSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Zagers verwerken tot visvoerpellets

Result = BA Zagers en tong produceren VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Zagers verwerken tot visvoerpellets

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Zagers verwerken tot visvoerpellets

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Zagers verwerken tot visvoerpellets

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Zagers verwerken tot visvoerpellets

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Zagers verwerken tot visvoerpellets

Result =

End Set VN link


Een manier om zagers aan te bieden aan tong is in de vorm van pellets. De zagers worden al dan niet met additieven in een korrelvoer verwerkt. Ongeveer de helft van de droge stof van de pellets bestaat uit zagers. De kostprijs van zagers zal de doorslag geven voor het uiteindelijke inmengpercentage van zagers in de korrel. Zagers worden tot visvoerpellets verwerkt door de firma Topsy Baits.

Redenen om zagers voor pellets te kweken zijn:

  • de voorraad visvoer (pellets van zagers) kan worden beheerd, want pellets kunnen voor langere tijd worden opgeslagen.
  • de kweek van vis en zagers kan op verschillende geografische locaties plaats vinden.


BA Kwaliteit zagers voor productie voerpellets VN BA Pellets van zagers VN BA Oogstverliezen zagers VN BA Rendement zagerkweek VN BA Zagers oogsten VN BA Vriesdrogen VN BA Sproeidrogen VN BA Refractance window drogen VN BA Additieven toevoegen VN BA Koude en warme extrusie VN BA Kostprijs zagerpellets VNBA Visvoerpellets van zagers
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares