Zagers oogstenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Zagers oogsten

Result = BA Zagers en tong produceren VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Zagers oogsten

Result = BA Zagers VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Zagers oogsten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Zagers oogsten

Result = BA Productie van zagers en tong VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Zagers oogsten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Zagers oogsten

Result =

End Set VN linkVoor de oogst van zagers en schelpdieren is een machine ontwikkeld waarbij de zandbodem in de vijvers wordt losgespoten met water. Het mengsel van zagers, schelpen en zand wordt gescheiden door draaiende trommels. De binnenste trommel heeft een langwerpige structuur van spijlen die zagers en zand doorlaat, en schelpen afvangt. De tweede (buitenste) trommel heeft kleine ronde gaten die alleen het zand doorlaten en de zagers afvangt. Tekortkomingen aan de machine, zoals deze nu bestaat, zijn de oogstsnelheid, de hoeveelheid aan breuk bij schelpen en de werkomstandigheden. Een verdere optimalisatie van de oogstmachine is wenselijk.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares