Vijver voor de kweek van algen en schelpdierenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Vijver voor de kweek van algen en schelpdieren

Result = BA Algen en schelpdieren produceren VN, BA Kweeksysteem aanleggen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Vijver voor de kweek van algen en schelpdieren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Vijver voor de kweek van algen en schelpdieren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Vijver voor de kweek van algen en schelpdieren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Vijver voor de kweek van algen en schelpdieren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Vijver voor de kweek van algen en schelpdieren

Result =

End Set VN link
Schelpdiervijvers (recircualtievijvers) van Zeeland Aquacultuur waren uitgegraven en bevonden zich volledig onder het maaiveld.

  • Grootte: 2 meter breed en 50 meter lang, met een diepte van 0,5 meter.
  • Sedemintlaag: een zandbed van 15 centimeter dikte.
  • Bodem: een laag EPDM folie met een dikte van 2 millimeter.

Algenvijvers waren uitgegraven en bevonden zich volledig onder het maaiveld.

  • Grootte: 5 meter breed en 20 meter lang, met een diepte van 0,6-1 meter (Zeeland Aquacultuur). De vijver van KWMP-Neeltje Jans had een oppervlak van 0,45 hectare.
  • Bodem: betonvloer; PE wanden; EPDM folie met een dikte van 2 millimeter (Zeeland Aquacultuur); aarde en geen folie (KMWP-Neeltje Jans)..
Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares