Verkoop aan consumentSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Verkoop aan consument

Result = BA Producten vermarkten VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Verkoop aan consument

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Verkoop aan consument

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Verkoop aan consument

Result = BA Vermarkten producten VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Verkoop aan consument

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Verkoop aan consument

Result =

End Set VN linkEen mogelijkheid is om de producten direct aan de consument te verkopen. Denk hierbij aan de wet- en regelgeving en informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden van het bestemmingsplan.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares