Uitvoeren vergunningencheck via digitaal Omgevingsloket OnlineSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Vergunningcheck

Result = BA Aanvraag vergunningen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Vergunningcheck

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Vergunningcheck

Result = BA Businessplan VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Vergunningcheck

Result = BA Vergunning aanvragen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Vergunningcheck

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Vergunningcheck

Result =

End Set VN link


Het digitaal Omgevingsloket Online (OLO) is een
 loket voor zowel een vergunningencheck als de aanvraag vergunningen, of meldingen Activiteitenbesluit.
 Alle vergunningverleners op het gebied van bouwen, slopen, milieu, kappen, natuurbeschermingswet en waterwet participeren in dit loket.

Bij het invullen van de vergunningcheck is het raadzaam om details uit het businessplan bij de hand te hebben. Voorbeelden van die informatie zijn:

  • de afmetingen van het terrein bij ontgronding,
  • omvang van vijversystemen,
  • stoffen in een oppervlaktewaterlichaam brengen,
  • stoffen in zee brengen
,
  • een waterstaatwerk of beschermingszone gebruiken,

  • water in bodem brengen of eraan onttrekken,

  • water in oppervlaktewaterlichaam brengen of er aan onttrekken en of dit meer dan wel minder dan 150.000 m3 per jaar is.

Algemene informatie over de vergunningen en het omgevingsloket is ook verkrijgbaar via het [ ministerie van Infrastructuur en Milieu] en InfoMil.
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares