Tong oogstenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Tong oogsten

Result = BA Zagers en tong produceren VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Tong oogsten

Result = BA Tong VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Tong oogsten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Tong oogsten

Result = BA Productie van zagers en tong VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Tong oogsten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Tong oogsten

Result =

End Set VN link


In het zomerseizoen van het tweede teeltjaar groeien pootvisjes van 20-50 gram tot een vis van meer dan 200 gram. Deze vissen kunnen worden geoogst en worden verkocht, maar ze kunnen ook binnen overwinteren en in het derde jaar uitgroeien tot een marktrijp gewicht tot rond de 400 gram per tong.


BA Kwaliteit tong VN BA Klasse-indeling tong VN BA Tong VNBA Tong oogsten
Over deze afbeelding

Cases

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares