Onderzoek: toepassing van zout grondwater


Context VN set links: model = BA Toepassing van zout grondwater


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = BA Toepassing van zout grondwater

Result =

End Set VN link


Het gebruik van zout grondwater is in binnendijkse aquacultuursystemen een relatief nieuwe ontwikkeling. Bij de onderzoeksgroep Aquacultuur in Deltagebieden van de HZ University of Applied Sciences zijn vanaf 2010 ervaringen van ondernemers verzameld en is onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van zout grondwater in aquacultuur. De onderzoeken zijn gedaan in het kader van de projecten RAAK ‘Het Zoute Goud’ en Interreg AquaVLAN. De onderzoeken hebben geresulteerd in een afwegingskader voor toepassing van zout grondwater voor aquacultuur doeleinden.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares