Prijs tong op de visafslagSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Prijs tong op de visafslag

Result = BA Producten vermarkten VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Prijs tong op de visafslag

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Prijs tong op de visafslag

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Prijs tong op de visafslag

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Prijs tong op de visafslag

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Prijs tong op de visafslag

Result =

End Set VN link
Gemiddelde prijs over de jaren 2008-2012 op de Visafslag van Stellendam, per klasse-indeling:

  • Tong 2: 7,76 euro/kg
  • Tong 1: 9,58 euro/kg (met een variatie tussen jaren van € 8,03 – € 10,77 per kg). In het jaar 2013 stond de prijs onder druk met een gemiddeld prijsniveau over de maanden januari t/m september van € 7,19 per kg.
  • Tong Klein Middel (KM): 12, 53 euro/kg
  • Tong Groot Middel (GM): 15,55 euro/kg
  • Tong Groot (Lap): 16,83 euro/kg
Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares