PootzagersSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Pootzagers

Result = BA Zagers en tong produceren VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Pootzagers

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Pootzagers

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Pootzagers

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Pootzagers

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Pootzagers

Result =

End Set VN link
Pootzagers zijn kleine zagers (Nereis virens) in de bentische (bodemgebonden) fase, wanneer ze het larvale stadium gepasseerd zijn. Zagers leven van nature in zandrijke of slibrijke zoutwaterbodems, in of onder de getijdenzone. De zagers zitten ingegraven in de bodem en komen uit de bodem om te eten. Het voedsel van zagers is zowel plantaardig als dierlijk en kan bestaan uit zeewier, dood organisch materiaal of kleine organismen waar ze op jagen.

Een zager bevat geen geslachtsorganen, maar in het voorjaar kunnen individuen in geslachtelijke vorm (mannelijk of vrouwelijk) overgaan. Tijdens het voorplantingsseizoen komen er gameten vrij in de lichaamsholte vanuit speciale celgroepen, in deze lichaamsholte komen de gameten tot rijping. In geslachtelijke vorm hebben zagers grotere ogen en kunnen ze beter zwemmen. In het voorjaar en de zomer verlaten zij de bodem van de zee en komen in zwermen aan het wateroppervlak, daar barsten ze uiteen. Hierbij komen de gameten vrij in de zee en gaan de zagers zelf dood. Bevruchting van de eicellen gebeurt vervolgens in de zee en resulteert in de ontwikkeling van een trochophore larve (vrij zwemmende, planktonische larven). Topsy Baits / Neanthes is het enige Nederlandse bedrijf dat pootzagers op redelijk grote schaal kan produceren (Ketelaars & Ruizeveld de Winter, 2014).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares