PootvisproductieSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Pootvisproductie

Result = BA Zagers en tong produceren VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Pootvisproductie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Pootvisproductie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Pootvisproductie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Pootvisproductie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Pootvisproductie

Result =

End Set VN link
Het is nu mogelijk om geselecteerde tong uit eigen kweek voort te planten. De eerste vergelijking tussen nakomelingen van nieuw geselecteerde tong en nakomelingen van wilde ouderdieren laat een groeiverbetering van 20% en een vijf maal lagere sterfte zien. Deze verbetering is het effect van de eerste generatie domesticatie en selectie. Toepassing van een fokkerijprogramma zal op termijn een gemiddeld snellere groei en een geringere variatie in groeisnelheid opleveren. Ouderdieren van de eerste generatie konden in drie opeenvolgende jaren tot productie van bevruchte eieren komen. Hiermee kan een belangrijk knelpunt voor selectie en fokkerij van tong worden weggenomen (Ketelaars & Ruizeveld de Winter, 2014).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares