Pootvis tong Warning: This page already exists, but it does not use this form.Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Pootvis

Result = BA Zagers en tong produceren VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Pootvis

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Pootvis

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Pootvis

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Pootvis

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Pootvis

Result =

End Set VN linkPootvis van tong heeft:

  • een gewicht van 20-50 gram,
  • bij voorkeur hoog aandeel van vrouwelijke dieren,
  • geen pigmentvlekken op de buik van de vissen.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares