Opzetten van een mileuvriendelijke en rendabele binnendijkse aquacultuurSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Opzetten van een milieuvriendelijke en rendabele binnendijkse aquacultuur

Result = BA Binnendijkse aquacultuur VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Opzetten van een milieuvriendelijke en rendabele binnendijkse aquacultuur

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Opzetten van een milieuvriendelijke en rendabele binnendijkse aquacultuur

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Opzetten van een milieuvriendelijke en rendabele binnendijkse aquacultuur

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Opzetten van een milieuvriendelijke en rendabele binnendijkse aquacultuur

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Opzetten van een milieuvriendelijke en rendabele binnendijkse aquacultuur

Result =

End Set VN linkDoelstelling kweker: producten verkopen op een markt tegen een prijs die concurreert met andere gekweekte producten of met wilde vangst.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares