Ophoping van slib in vijversSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Ophoping slib

Result = BA Zagers en tong produceren VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Ophoping slib

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Ophoping slib

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Ophoping slib

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Ophoping slib

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Ophoping slib

Result =

End Set VN link
Een continue toevoer van organisch materiaal gaat automatisch gepaard met ophoping van organisch slib op de vijverbodem. Dit kan op termijn tot verslechterende groeiomstandigheden tijdens de kweek leiden. De snelheid en effecten van slibophoping zijn nog onbekend (Ketelaars & Ruizeveld de Winter, 2014).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares