NutriëntenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Nutriënten

Result = BA Algen en schelpdieren produceren VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Nutriënten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Nutriënten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Nutriënten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Nutriënten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Nutriënten

Result =

End Set VN linkBinnen de grenzen van temperatuur en licht bepalen de voedingsstoffen (nutriënten) de groei van de algen. Dit betreft stikstof (N), fosfaat (P), spore elementen en vitaminen. Diatomeeën of kiezelwieren hebben daarnaast ook silicaat (Si) nodig voor hun kiezelskelet. Zeewater bevat deze voedingsstoffen van nature, maar voor een cultuur zijn extra nutriënten nodig zodat de concentratie aan algencellen hoger kan zijn dan in zeewater.

Grondwater (Toepassing van zout grondwater, Kwaliteit grondwater) bevat vaak veel hogere concentraties aan nutriënten en is daardoor geschikt voor algenkweek. Grondwater bevat echter ook veel ijzer, wat het water troebel maakt. Reis Batista (2006) heeft Skeletonema costatum succesvol gekweekt met grondwater van het schelpdierbedrijf Roem van Yerseke, maar voor Chaetoceros muelleri was de hoeveelheid licht te laag. Een trickling of een zandbed filter kan de hoeveelheid ijzer verlagen. Proeflocatie Zeeland Aquacultuur en Proeflocatie KMWP en Neeltje Jans VOF maken ook gebruik van grondwater voor de teelt van algen. Proeflocatie Zeeland Aquacultuur kweekt de startcultures voor de algenvijvers met 50 μm gefiltreerd zeewater waaraan 25% nutriëntrijk grondwater wordt toegevoegd. [ Walne (1970)] heeft een nutriëntenoplossing (ook wel medium genaamd) ontwikkeld dat geschikt is voor een groot aantal algensoorten die zich lenen voor productie in grote hoeveelheden. Dit complete medium is echter duur. Walne medium voor 1000 liter cultuur kost €9.91 aan ingrediënten terwijl een simpel medium dat alleen stikstof en fosfaat bevat €0.73 kan kosten. Proeflocatie Zeeland Aquacultuur gebruikt een medium met de volgende eindconcentraties N= 1.22, mg/L; P = 0.135 mg/L; Si = 2 mg/L. Experimenten met Chaetoceros muelleri laten zien dat een simpel medium met stikstof, fosfaat, silicaat, ijzer, mangaan en vitaminen vergelijkbare cel concentraties oplevert als het Walne medium (Reis Batista, submitted b). Cultures waarbij de stikstof bron uit ammonium bestaat hadden een langere levensduur. Een verhouding van NH4:P= 9:1 gaf een toename in vetgehalte van de algen. Bij Proeflocatie Colijnsplaat wordt het water verrijkt met nutriënten door de teelt van zagers en tong. Dit water krijgt in aparte vijvers de gelegenheid om algengroei te stimuleren. De afstemming van nutriënten aanbod op algenproductie is moeilijker te sturen en ook de soort die gaat domineren is van toeval afhankelijk (Smaal et. al., 2014).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares