Marktanalyse makenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Marktanalyse maken

Result = BA Businessplan opstellen VN, BA Producten vermarkten VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Marktanalyse maken

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Marktanalyse maken

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Marktanalyse maken

Result = BA Opstellen businessplan VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Marktanalyse maken

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Marktanalyse maken

Result =

End Set VN link
Voordelen marktanalyse

Voordelen van het uitvoeren van een marktonderzoek voor een nieuw product zijn onder andere:

  • de mogelijkheid om argumentatie voor het op de markt brengen van een product met feiten en cijfers te onderbouwen;
  • betere 'feeling' met de markt waardoor sneller kansen gesignaleerd kunnen worden;
  • een betere benadering van de betreffende doelgroepen;
  • direct contact met mogelijke afnemers van het product.

Vinden van praktische informatie over marktonderzoek

Verdere toelichting op de voordelen van marktonderzoek en praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten, is te vinden op de website van MKB Nederland, of bijvoorbeeld op de website Alles over marktonderzoek. Een interessant en compact e-book over marktonderzoek, geschreven door Linkin Business, is erg geschikt voor verdere verdieping.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares