Kwaliteit grondwaterSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Kwaliteit grondwater

Result = BA Kweekwater produceren VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Kwaliteit grondwater

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Kwaliteit grondwater

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Kwaliteit grondwater

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Kwaliteit grondwater

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Kwaliteit grondwater

Result =

End Set VN linkZout water kan op veel locaties in Zeeland gewonnen worden uit de bodem. De kwaliteit van het water kan per locatie aanzienlijk verschillen. De saliniteit van het water dient, afhankelijk van de te telen soorten, binnen een bepaalde range te vallen, dit is doorgaans van 20 tot 35 g/l.

Op een aantal locaties is relatief ondiep geschikt grondwater aanwezig. Op andere locaties is tot grote diepte geen geschikt zoutgrondwater gevonden.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares