Keuze voor type tongkweeksysteemSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Keuze voor type tongkweeksysteem

Result = BA Zagers en tong produceren VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Keuze voor type tongkweeksysteem

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Keuze voor type tongkweeksysteem

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Keuze voor type tongkweeksysteem

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Keuze voor type tongkweeksysteem

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Keuze voor type tongkweeksysteem

Result =

End Set VN link
De keuze voor mengteelt van tong met zagers of een monoteelt van tong op basis van pellets van zagers hangt voornamelijk af van de mogelijkheden op de kweeklocatie en van de kosten en baten van de teelt (Ketelaars & Ruizeveld de Winter, 2014).

Mengteelt De afhankelijkheid van één afnemer van zagers brengt potentiële producenten in een kwetsbare positie. Deze kwetsbaarheid is te verminderen door van meet af aan in te steken op een gemengd bedrijf: een bedrijf dat zijn inkomsten haalt uit de verkoop van meerdere producten. Als daarbij het product zagers ook nog op het bedrijf zelf tot waarde gebracht kan worden, en wel door het om te zetten in vis, is de stap naar een afzetcontract minder risicovol. Tongkweek is een rendabele kweek, en voor de kweek van tong blijken levende zagers twee keer zoveel bij te dragen aan de groei van tong als commercieel visvoer. Een mengteelt van tong en zagers lijkt dan ook goede mogelijkheden te bieden.

Monoteelt Tong en visvoer in de vorm van pellets van zagers kunnen onafhankelijk van elkaar worden geteeld. Een producent kan zich specialiseren in de productie van tong.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares