Indienen vergunningaanvraagSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Indienen vergunningaanvraag

Result = BA Aanvraag vergunningen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Indienen vergunningaanvraag

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Indienen vergunningaanvraag

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Indienen vergunningaanvraag

Result = BA Vergunning aanvragen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Indienen vergunningaanvraag

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Indienen vergunningaanvraag

Result =

End Set VN linkDe aanvraag omgevingsvergunning verloopt via het digitaal Omgevingsloket Online (OLO).

Voor het aanvragen van een vergunning of het doen van meldingen heeft u een eHerkenningsmiddel van minimaal betrouwbaarheidsniveau 1 nodig. Wat een eHerkenningsmiddel is en hoe u dat aanvraagt leest u op de website van het digitaal Omgevingsloket.

Nadat op basis van het businessplan de vergunningencheck van het digitaal Omgevingsloket Online is uitgevoerd, is bekend of en zo ja, welke vergunningen aangevraagd moeten worden.
 Ook meldingen Activiteitenbesluit verlopen via dit digitaal loket.

Omdat alle vergunningverleners (bevoegde gezagen) op het gebied van bouwen, slopen, milieu, kappen, natuurbeschermingswet en waterwet participeren in dit digitaal loket, is slechts een aanvraag noodzakelijk. Voor algemene informatie over de vergunningen en het omgevingsloket is ook verkrijgbaar via het [ ministerie van Infrastructuur en Milieu] en InfoMil.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares