De houdbaarheid van zeekraalSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Houdbaarheid van zeekraal

Result = BA Producten vermarkten VN, BA Zeekraalteelt VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Houdbaarheid van zeekraal

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Houdbaarheid van zeekraal

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Houdbaarheid van zeekraal

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Houdbaarheid van zeekraal

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Houdbaarheid van zeekraal

Result =

End Set VN link
Zeekraal moet na de oogst (het snijden) nog minimaal 14 dagen houdbaar zijn. Hierdoor heeft de afzetmarkt een aantal dagen speling met het aanbod van kwalitatief goede zeekraal. De houdbaarheid van zeekraal hangt af van het bemestingsregime tijdens de groei van de plant (Blom & De Visser, 2013).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares