Detailontwerp makenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Detailontwerp maken

Result = BA Kweeksysteem aanleggen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Detailontwerp maken

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Detailontwerp maken

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Detailontwerp maken

Result = BA Aanleggen kweeksysteem VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Detailontwerp maken

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Detailontwerp maken

Result =

End Set VN link
Gedetailleerd ontwerp maken van gebouwen, infrastructuur en technische installaties (Ketelaars, et al., 2010).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares