Bedrijfseconomische analyse makenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Bedrijfseconomische analyse maken

Result = BA Businessplan opstellen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Bedrijfseconomische analyse maken

Result = BA Businessplan VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Bedrijfseconomische analyse maken

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Bedrijfseconomische analyse maken

Result = BA Opstellen businessplan VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Bedrijfseconomische analyse maken

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Bedrijfseconomische analyse maken

Result =

End Set VN link
Bedrijfseconomische analyse

Het maken van een bedrijfseconomische analyse is een belangrijk onderdeel van het businessplan. In deze analyse wordt de verwachte winstgevendheid van het businessplan duidelijk en komt de financieringsbehoefte voor het plan naar voren. De bedrijfseconomische analyse geeft antwoord op:

  • Hoeveel geld is nodig om het plan te realiseren?
  • Wat zijn te verwachten inkomsten?
  • Wat zijn de te verwachten kosten en opbrengsten?
  • Is de voorgestelde strategie haalbaar, is de onderneming rendabel?

Tegelijkertijd is de analyse een praktisch beheersinstrument voor u als ondernemer. Het bedrijfseconomisch plan stelt u als ondernemer in staat om op elk ogenblik de vergelijking te maken tussen hetgeen gepland is en hetgeen gerealiseerd is.

De Kamer van Koophandel beschrijft vijf typen begrotingen als onderdeel van een [ financieel plan]:

  • Investeringsbegroting,
  • Financieringsbegroting,
  • Exploitatiebegroting,
  • Liquiditeitsbegroting,
  • Begroting privĂ©-uitgaven.

Bedrijfseconomische analyse gemengd zilt bedrijf

Tijdens de uitvoering van het project Zeeuwse Tong is de economische haalbaarheid van het project bekend. Hiervoor is gebruik gemaakt van de systematiek die gangbaar is in de land- en tuinbouw. Voor kerngetallen zijn de brochures van het handboek Kwalitatieve Informatie Veehouderij van Wageningen Universiteit geraadpleegd. Het verslag van de economische haalbaarheidsberekening project Zeeuwse Tong vindt u in het rapport Toekomstperspectief voor het gemengd zilt bedrijf (Ketelaars & Ruizeveld de Winter, 2014).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares