Afzetmarkt zagersSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Afzetmarkt zagers

Result = BA Producten vermarkten VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Afzetmarkt zagers

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Afzetmarkt zagers

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Afzetmarkt zagers

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Afzetmarkt zagers

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Afzetmarkt zagers

Result =

End Set VN link
Nieuwe toetreders tot de zagersector zullen afhankelijk zijn van de toename van de vraag vanuit de aquacultuur. De kweek van tong op basis van zagers is op de korte termijn alleen mogelijk als een deel van de zagerproductie afgezet kan worden tegen een prijs van ca. € 6,- per kg. Op dit ogenblik zijn het bedrijf Topsy Baits en Deltafarms de enige die toegang hebben tot deze markt. Nieuwe zagerproducenten zijn dus ofwel afhankelijk van de afzet via genoemde bedrijven of moeten zelf dit afzetkanaal ontwikkelen (Ketelaars & Ruizeveld de Winter, 2014).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares