Afzet van tongSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = BA Afzet van tong

Result = BA Producten vermarkten VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = BA Afzet van tong

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = BA Afzet van tong

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = BA Afzet van tong

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = BA Afzet van tong

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = BA Afzet van tong

Result =

End Set VN link
Tong kan door de producent zelf, zonder tussenkomst van een intermediair, worden vermarkt. De producent heeft daarmee tot op zekere hoogte zelf invloed op de prijs die hij voor de vis ontvangt (Ketelaars & Ruizeveld de Winter, 2014).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares