Alternatieve toetsmethodeSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Alternatieve toetsmethode Noordwaard

Result = Toetsen Noordwaard VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Alternatieve toetsmethode Noordwaard

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Alternatieve toetsmethode Noordwaard

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Alternatieve toetsmethode Noordwaard

Result = Toetsen golfremmende dijk Noordwaard VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Alternatieve toetsmethode Noordwaard

Result = Toetsen dijken met ecologische concepten VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Alternatieve toetsmethode Noordwaard

Result =

End Set VN linkVoor de toetsing op hoogte voorziet het VTV niet in de combinatiefunctie van een griendbos met een kruinverlaging. In het algemeen kunnen combinatiemaatregelen niet worden getoetst volgens het VTV. Elk faalmechanisme wordt apart getoetst. Met de huidige toetsing zou de groene golfremmende dijk op het faalmechanisme Hoogte worden afgekeurd. Dit maakt het noodzakelijk om een alternatieve toetsmethode te ontwikkelen. Deze methode bestaat uit de volgende stappen:HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares