Afhandelen juridische zakenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Afhandelen juridische zaken

Result = PBZ VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Afhandelen juridische zaken

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Afhandelen juridische zaken

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Afhandelen juridische zaken

Result = Uitvoeren contractmanagement VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Afhandelen juridische zaken

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Afhandelen juridische zaken

Result =

End Set VN linkOndanks alle voorzorgsmaatregelen kan er schade optreden, als gevolg van de werkzaamheden op of ten behoeve van het dijkwerk. Om eventuele schade als gevolg van transport te beoordelen wordt vooraf de conditie van de gebouwen langs de transportroute opgenomen. Hierdoor kan men later de eventueel opgetreden schade beoordelen.

Compensatie

Ondernemers kunnen door het optreden van stof, (zwaar)verkeer en afgesloten wegen, in hun bedrijfsvoering niet alleen hinder ondervinden, maar in sommige gevallen ook inkomstenderving hebben door de werkzaamheden. In dat laatste geval kan een ondernemer een verzoek tot compensatie indienen. Een speciaal voor dit doel opgerichte commissie zal dit verzoek behandelen.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares