Resulaat: ervaring en reflectieSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Action perspective and reflective skills

Result = Expertise Management VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Action perspective and reflective skills

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Action perspective and reflective skills

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Action perspective and reflective skills

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Action perspective and reflective skills

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Action perspective and reflective skills

Result =

End Set VN link


Ervaring is de beste leermeester

Kennis vergaren en benutten met de EMM- en SSM-benadering levert handelingsperspectief voor nieuwe, soortgelijke situaties. Hierdoor worden (aanstaande) professionals goed uitgerust voor hun 'professional future'. Het menselijk geheugen werkt zo dat wij ervaringen opdoen en die ervaring benutten in toekomstige, soortgelijke situaties (daarvoor passen wij zogenoemd 'analogie-denken' toe):

“… The cliche "Experience is the best teacher" is quite true. We learn from experience, or to put this more strongly, what we learn are experiences. The educational point that follows is that we must teach cases and the adaptation of cases by telling stories, not teach rules and the use of rules by citing rules. We may never find ourselves in a situation where the rules we were taught apply exactly. Ordinarily, we find answers for ourselves. Lots of stories and cases help, but methods of applying these stories and cases, especially in places where they weren't originally supposed to apply, help more. …”

Roger C. Schank (1990), Tell me a story, narrative and intelligence, Northwestern Univiersity Press


Analyserend en reflecterend vermogen vergroten door de systeembenadering

Door de holistische systeembenadering van EMM en SSM worden competenties als het reflecterend & analyserend vermogen vergroot. In het algemeen dragen EMM en SSM bij aan het verwerven van 21st century skills.
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares