Abiotische factorenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Abiotische factoren

Result = Menselijk- en ecosysteem VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Abiotische factoren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Abiotische factoren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Abiotische factoren

Result = Habitatvoorwaarden biobouwer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Abiotische factoren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Abiotische factoren

Result =

End Set VN linkAbiotische factoren, of de abiotische omgeving, is de niet-levende omgeving van een organisme (Lawrence, 2011). Voorbeelden van abiotische, niet-biologsche factoren voor biobouwers en sedimentsuppleties zijn sedimentsamenstelling, stroomsnelheid, waterkwaliteit. Voor BwN-interventies is de mate waarin deze factoren aanwezig zijn van essentieel belang.ReferentiesHZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares