De aanwezigheid van biobouwers
Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Aanwezigheid van biobouwers

Result = Menselijk- en ecosysteem VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Aanwezigheid van biobouwers

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Aanwezigheid van biobouwers

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Aanwezigheid van biobouwers

Result = Processen (natuurlijk en menselijk) VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Aanwezigheid van biobouwers

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Aanwezigheid van biobouwers

Result =

End Set VN link


Biobouwers hebben de juiste habitatvoorwaarden nodig om tot ontwikkeling te komen en zich te kunnen voortplanten. Wanneer biobouwers in voldoende mate en succesvol tot wasdom kunnen komen, leveren zij met de ecologische functie die ze hebben een bijdrage aan natuurlijke hoogwaterbescherming.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares