AanleghoogteSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Aanleghoogte

Result = Dijken-duinen-kunstwerken VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Aanleghoogte

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Aanleghoogte

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Aanleghoogte

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Aanleghoogte

Result = Kruin VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Aanleghoogte

Result =

End Set VN link


Kruinhoogte van de waterkering onmiddellijk na het gereedkomen ervan.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Dijken-duinen-kunstwerken
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Kruin
Bestaat uit 
Gerelateerd concept 

Zie ook


Aanleghoogte.jpg

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares