Aangeven aandachtspunten voor contract en uitvoeringSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Aangeven aandachtspunten voor contract en uitvoering

Result = PBZ VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Aangeven aandachtspunten voor contract en uitvoering

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Aangeven aandachtspunten voor contract en uitvoering

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Aangeven aandachtspunten voor contract en uitvoering

Result = Ontwerpen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Aangeven aandachtspunten voor contract en uitvoering

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Aangeven aandachtspunten voor contract en uitvoering

Result =

End Set VN linkHet ontwerpproces wordt afgesloten met het aangeven van aandachtspunten voor het opstellen van het bestek en de uitvoering.

Bekleding

Hier worden kwaliteitseisen voor de toe te passen materialen aangegeven, maar ook aanbevelingen over de wijze van uitvoeren.

Natuur

Het gaat hier om aanbevelingen, adviezen maar ook voorschriften met betrekking tot flora en fauna en het bewaken van de habitatten. Voorbeelden daarvan zijn:

  • de periode waarin langs het dijkvaktraject gewerkt kan of mag worden om verstoring van broedende vogels te voorkomen.
  • het dijkvaktraject voorafgaand aan de werkzaamheden te inventariseren zodat groeiplaatsen van beschermede planten gespaard kunnen worden.
  • voorschriften aangaande het verwijderen van materiaal dat uit het werk komt.

Archeologie en cultuurhistorie

Aanbevelingen hoe om te gaan met in het werk aanwezige waardevolle constructies of bouwwerken. Voorbeelden zijn muraltmuurtjes, nollen, haventjes, bunkers e.d.

Recreatie

Op en rond de waterkeringen wordt volop gerecreƫerd. De doelstelling van het projectbureau is om aanwezige voorzieningen zoveel mogelijk te handhaven of na uitvoering van het werk terug te brengen. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Voorzieningen voor het aanleggen van vissersbootjes.
  • Het aanbrengen van zand op bestaande strandjes.
  • Het herstellen van boothellingen.

Transportroutes

Per project bekijkt men hoe het transport, dat voor de uitvoering van het werk nodig is, kan verlopen. De transportroute stelt men in samenspraak met de betreffende belanghebbenden op om overlast van de werken op de omgeving zo veel mogelijk te beperken.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares