Aanbesteden contract
Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Aanbesteden contract

Result = PBZ VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Aanbesteden contract

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Aanbesteden contract

Result = Bestek VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Aanbesteden contract

Result = Uitvoeren contractmanagement VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Aanbesteden contract

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Aanbesteden contract

Result =

End Set VN link


De aanbesteding en de gunning verlopen volgens het ARW 2005 ( Aanbestedingsreglement Werken). In het contract staat wat de taken van de aannemer zijn en aan welke eisen het werk moet voldoen. Afhankelijk van de omgeving staat er ook in wanneer een aannemer ergens niet of juist wel kan werken. Sommige contracten worden opgesteld onder EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving); bij deze contracten is niet alleen de prijs maatgevend. Op basis van kwaliteit van een bepaald aspect (bv. overlast of duurzaamheid) kan de inschrijver 'scoren'. Op basis van het contract controleren de projectleiders het werk.

De contractmanager is verantwoordelijk voor dit proces.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares