Uitgangsmateriaal uitzaaien c.q. verdelenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = AQ Uitgangsmateriaal uitzaaien c.q. verdelen

Result = AQ Aquacultuur VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = AQ Uitgangsmateriaal uitzaaien c.q. verdelen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = AQ Uitgangsmateriaal uitzaaien c.q. verdelen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = AQ Uitgangsmateriaal uitzaaien c.q. verdelen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = AQ Uitgangsmateriaal uitzaaien c.q. verdelen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = AQ Uitgangsmateriaal uitzaaien c.q. verdelen

Result =

End Set VN link


Het productieproces in aquacultuur, of het nu binnendijks of buitendijks plaats vindt, begint met het uitzetten of uitzaaien van uitgangsmateriaal. Onder uitgangsmateriaal vallen onder andere zaad of stekken van zilte gewassen, juveniele organismen zoals schelpdierbroed of zaad, jonge vissen ook wel fingerlings genoemd en zager larven, maar ook een ent van micro algen. Het uitgangsmateriaal wordt verdeeld op een productielocatie, variƫrend van landbouw percelen en binnendijkse vijversystemen, tot locaties in grotere watersystemen of op zee.

Voorbeelden

Voorbeelden van uitgangsmateriaal binnen aquacultuur:HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares