Sturing in kweekprocesSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = AQ Sturing in kweekproces

Result = AQ Aquacultuur VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = AQ Sturing in kweekproces

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = AQ Sturing in kweekproces

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = AQ Sturing in kweekproces

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = AQ Sturing in kweekproces

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = AQ Sturing in kweekproces

Result =

End Set VN link


Onder sturing in het kweekproces wordt verstaan dat kwekers door een bepaalde activiteit, bijvoorbeeld door bemesting in het geval van zilte groenten, het veranderen van lichtsterkte in het geval van viskweek of het verplaatsen van schelpdieren naar een voedselrijker bodemperceel, de groei en/of kwaliteit van het product positief beinvloeden.

Stuurvariabelen off-bottom schelpdierkweek

Het RAAK project Zilte Productie gaat over het effect van stuurvariablen op off-bottom kweek van schelpdieren. Uit de resultaten van het manipuleren van stuurvariabelen in veld experimenten zijn er verchillende aanbevelingen gekomen voor een verbetering van off-bottom farm management.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares