AquacultuurproductieSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = AQ Produceren

Result = AQ Aquacultuur VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = AQ Produceren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = AQ Produceren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = AQ Produceren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = AQ Produceren

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = AQ Produceren

Result =

End Set VN linkAquacultuur is de gecontroleerde productie van aan water gebonden planten en dieren. Duidelijk is dat aquacultuur door een toenemende marktvraag en de stagnerende wildvangsten een steeds belangrijkere sector wordt. De aquacultuursector is sterk in ontwikkeling. In de provincie Zeeland ligt het accent met name op zoutwaterproductie. Deze zilte productie kan plaatsvinden op zowel intensieve als extensieve wijze en op binnendijkse en buitendijkse locaties.

Het productieproces

Het productieproces in aquacultuur, of het nu binnendijks of buitendijks plaatsvindt, begint met het uitzetten of uitzaaien van uitgangsmateriaal. Onder uitgangsmateriaal vallen onder andere zaad of stekken van zilte gewassen, juveniele organismen zoals schelpdierbroed of zaad, jonge vissen ook wel fingerlings genoemd en zagerlarven, maar ook een ent van microalgen. Het uitgangsmateriaal wordt verdeeld op een productielocatie, variërend van landbouwpercelen en binnendijkse vijversystemen, tot locaties in grotere watersystemen of op zee. Op de productielocaties gaan de organismen zich ontwikkelen en afhankelijk van het kweeksysteem of de kweekmethode kan door middel van sturing het productieproces beïnvloed worden. Als de kweekorganismen het stadium bereikt hebben om ze te vermarkten, worden ze geoogst. Afhankelijk van de kweek- en/of oogstmethode worden er voorafgaand aan het vermarkten nog extra (schonings)stappen ondernomen. De duur van het kweekproces is afhankelijk van het soort organisme en de kweekmethode of -locatie.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares