Opkweken van de organismenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = AQ Opkweken van de organismen

Result = AQ Aquacultuur VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = AQ Opkweken van de organismen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = AQ Opkweken van de organismen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = AQ Opkweken van de organismen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = AQ Opkweken van de organismen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = AQ Opkweken van de organismen

Result =

End Set VN link


Op de productielocaties gaan de organismen zich ontwikkelen en afhankelijk van het kweeksysteem of de kweekmethode kan door middel van sturing door de kweker het productieproces beïnvloed worden. De duur van het kweekproces is afhankelijk van het soort organisme en de kweekmethode/locatie.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares