OogstenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = AQ Oogsten

Result = AQ Aquacultuur VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = AQ Oogsten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = AQ Oogsten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = AQ Oogsten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = AQ Oogsten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = AQ Oogsten

Result =

End Set VN link


Als de kweekorganismen het stadium bereikt hebben dat ze vermarkt kunnen worden, worden ze geoogst en afhankelijk van de kweek en of oogst methode moeten er voorafgaand aan het vermarkten nog extra (schonings) stappen ondernomen worden.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares