Kweekmethode en locatieSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = AQ Kweekmethode en locatie

Result = AQ Aquacultuur VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = AQ Kweekmethode en locatie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = AQ Kweekmethode en locatie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = AQ Kweekmethode en locatie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = AQ Kweekmethode en locatie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = AQ Kweekmethode en locatie

Result =

End Set VN link


Zilte productie kan plaats vinden op zowel intensieve als extensieve wijze en op binnendijkse en buitendijkse locaties. Voorbeelden van intensieve kweek zijn bijvoorbeeld binnendijkse reciculatie viskwekerijen, waarbij op een redelijk klein oppervlak een relatief grote productie opbrengst wordt bewerkstelligd. De controle en sturing op dit soort kweekmethoden zijn groot. Een voorbeeld van extensieve kweek is de kweek van schelpdieren in buitendijkse wateren zoals bijvoorbeeld de Oosterschelde. De controle op wat er gebeurt met het product gedurende de opkweek is relatief klein. De kweek van zilte groenten gebeurt op land en het aandeel benodigd zout water is kleiner dan bij vis of schelpdierkweek.

Ieder soort kweek heeft een eigen kweekmethode en de locatie is afhankelijk van enerzijds de benodigdheden van het te kweken producte en anderzijds de keuze van de ondernemer.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares