(Het) BezwijkenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = (Het) Bezwijken

Result = Calamiteit en risico VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = (Het) Bezwijken

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = (Het) Bezwijken

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = (Het) Bezwijken

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = (Het) Bezwijken

Result = Ramp VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = (Het) Bezwijken

Result = Bres VN, Calamiteit VN, Deltaworks VN, Golfoverslagdebiet VN, Invloedsgebied VN, Macrostabiliteit VN, Overstromingskans VN, Partiële factor VN, Schadefactor VN, Waterkering VN

End Set VN link


Het optreden van verlies van inwendig evenwicht (bijvoorbeeld afschuiven) en/of het optreden van verlies van samenhang in materiaal (bijvoorbeeld het verweken) en/of het optreden van ontoelaatbaar grote vervormingen van de waterkering.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Calamiteit en risico
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Falen
Onderdeel van 
Ramp
Bestaat uit 
Overstroming
Gerelateerd concept 
Bres, Calamiteit, Golfoverslagdebiet, Invloedsgebied, Macrostabiliteit, Overstromingskans, Partiële factor, Schadefactor, Waterkering, Deltaworks

Zie ook


Het-bezwijken2.jpg

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares