9.4 Zuurstof

Aan de oppervlakte (waterbase metingen) vertoont de concentratie zuurstof maar weinig variatie over de lange termijn (figuur 9.27). Dit is ook niet echt te verwachten vanwege de goede uitwisseling met de atmosfeer. Wel is er op het oog een lichte afname vanaf ongeveer 1980 tot nu. De metingen bij de verschillende stations sluiten goed bij elkaar aan. Het verschil in de gemiddelde waarde voor 1982 kan veroorzaakt worden doordat daar bij Dreischor nog niet het hele jaar gemeten werd.

Variatie van jaargemiddelde zuurstofconcentratie over de jaren.

Figure 9.27: Variatie van jaargemiddelde zuurstofconcentratie over de jaren.

Over de laatste 10 jaar is de afname van het jaargemiddelde zuurstof aan de oppervlakte in de zomermaandensignificant op station Dreischor (figuur 9.28). De zomerconcentraties zijn gemiddeld in de buurt van 8.5 mg/l. In de winter is de trend ook significant bij Scharendijke diepe put (figuur 9.29). Gemiddelde winterconcentratie is rond de 10 mg/l. De lagere concentraties in de zomer worden veroorzaakt doordat de saturatieconcentratie afneemt met de temperatuur.

Trend in oppervlakte zuurstofconcentratie over de laatste 10 jaar voor de drie MWTL stations, zomermaanden.

Figure 9.28: Trend in oppervlakte zuurstofconcentratie over de laatste 10 jaar voor de drie MWTL stations, zomermaanden.

Trend in oppervlakte zuurstofconcentratie over de laatste 10 jaar voor de drie MWTL stations, wintermaanden.

Figure 9.29: Trend in oppervlakte zuurstofconcentratie over de laatste 10 jaar voor de drie MWTL stations, wintermaanden.

Variatie in de maandgemiddelde zuurstofconcentratie aan de oppervlakte voor de drie MWTL stations over de jaren (horizontaal) en over seizoenen (verticaal).

Figure 9.30: Variatie in de maandgemiddelde zuurstofconcentratie aan de oppervlakte voor de drie MWTL stations over de jaren (horizontaal) en over seizoenen (verticaal).

In de heatmap hierboven is te zien dat de periode met lage zuurstofconcentraties tegenwoordig langer is dan in de jaren tussen 1970 en 1990. ds

Er is geen duidelijke trendbreuk te vinden in de jaargemiddelde zuurstofconcentratie gevonden.